JHM Development

WYBRANE DANE FINANSOWE KWARTALNE, PÓŁROCZNE ZA 2013 ROK

RAPORTY KWARTALNE - JEDNOSTKOWE

Dane finansowe - w tys. PLN

I Q 2013

II Q 2013

III Q 2013

 

Przychody netto ze sprzedaży

5 275

5 877

11 898


Zysk (strata) z działalności operacyjnej

-238

465

289


Zysk (strata) brutto

82

765

572


Zysk (strata) netto

53

619

463


Aktywa razem

284 798

285 451

285 978


Kapitał własny

151 937

152 556

153 019


Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt.)

125 000

125 000

125 000


Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)

1,215

1,220

1,224


Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)

0,000

0,005

0,004


 

RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE

Dane finansowe - w tys. PLN

I Q 2013

II Q 2013

III Q 2013

 

Przychody netto ze sprzedaży

14 531

15 087

14 648


Zysk (strata) z działalności operacyjnej

2 526

2 997

2 666


Zysk (strata) brutto

1 362

1 824

2 223


Zysk (strata) netto

1 080

1 485

1 763


Aktywa razem

392 203

394 129

395 086


Kapitał własny

174 039

175 524

177 284


Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt.)

125 000

125 000

125 000


Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)

1,392

1,404

1,418


Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)

0,009

0,007

1,22