Kalendarz inwestora

Wyślij:

Eksportuj:

Lis 2020

13/11/2020

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za IIIQ 2020

14/11/2020

Dzień płatności odsetek od emisji obligacji serii B

Lut 2021

14/02/2021

Dzień płatności odsetek od emisji obligacji serii B

Maj 2021

14/05/2021

Dzień płatności odsetek od emisji obligacji serii B

Sie 2021

14/08/2021

Dzień płatności odsetek od emisji obligacji serii B