Kalendarz inwestora

Wyślij:

Eksportuj:

Mar 2021

31/03/2021

Publikacja rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020r.

Maj 2021

14/05/2021

Dzień płatności odsetek od emisji obligacji serii B

14/05/2021

Publikacja raportu okresowego za I kwartał 2021r.

Sie 2021

14/08/2021

Dzień płatności odsetek od emisji obligacji serii B

20/08/2021

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021r

Lis 2021

19/11/2021

Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2021r.