JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

29 listopada 2021

Rekordowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej MIRBUD za IIIQ2021

Przychody na poziomie 1,64 mld złotych (wzrost o 115% rok do roku) i zysk netto w wysokości 92,4 mln złotych (wzrost o 250% rok do roku) – Grupa Kapitałowa MIRBUD właśnie opublikowała wyniki finansowe za okres 1.01-30.09.2021 r.