JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

1 lutego 2019

Postęp prac na budowach w styczniu

Poniżej prezentujemy wykaz postępów prac budowlanych według stanu na koniec stycznia br. na wszystkich realizowanych inwestycjach przez JHM DEVELOPMENT S.A.