Aktualności

Dobre wyniki za I kwartał br. JHM DEVELOPMENT

14 maja 2021

JHM DEVELOPMENT publikuje dziś wyniki finansowe za I kwartał 2021 roku. Po stronie przychodów ze sprzedaży spółka notuje wzrost rok do roku o 16 procent, zysk brutto wzrósł o 37 procent, a zysk netto o 38 procent. W pierwszym kwartale spółka sprzedała aktami notarialnymi 111 lokali mieszkalnych i usługowych, w tym okresie podpisano 121 umów przedwstępnych i deweloperskich. Poniżej prezentujemy tabelę z wyszczególnieniem podstawowych danych finansowych za IQ 2021. Pełny… więcej >>

JHM DEVELOPMENT publikuje wyniki za 2020 rok

31 marca 2021

Zysk netto z działalności podstawowej wzrósł o 60% rok do roku, ale w ujęciu skonsolidowanym zanotowano jego spadek o 11%. Początkowa niepewność i chwilowe wstrzymanie sprzedaży mieszkań JHM DEVELOPMENT w marcu, następnie utrzymujący się radykalny spadek przychodów z wynajmu powierzchni komercyjnych spółki zależnej MARYWILSKA 44 w ubiegłym roku budziły uzasadnione obawy o końcowy wynik finansowy Grupy. Czas pokazał, iż utrzymujące się na bardzo niskim poziomie oprocentowanie kredytów bankowych pobudziło popyt… więcej >>