Aktualności

UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE WYPŁATY ZALICZKI NA POCZET PRZEWIDYWANEJ DYWIDENDY ZA ROK OBROTOWY 2021

21 grudnia 2021

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach informuje o planowanej wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021 w trybie art. 349 Kodeksu spółek handlowych. Kwota przeznaczona na wypłatę zaliczki wynosi 3.460.000,00zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych). Sprawozdanie finansowe, na podstawie którego określa się kwotę zaliczki, sporządzone zostało na dzień 30.09.2021 r. Rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 21.01.2022 r. Uprawnionych do wypłaty zaliczki… więcej >>

Rekordowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej MIRBUD za IIIQ2021

29 listopada 2021

Przychody na poziomie 1,64 mld złotych (wzrost o 115% rok do roku) i zysk netto w wysokości 92,4 mln złotych (wzrost o 250% rok do roku) – Grupa Kapitałowa MIRBUD właśnie opublikowała wyniki finansowe za okres 1.01-30.09.2021 r. W tym czasie marża brutto na sprzedaży w ujęciu skonsolidowanym oraz jednostkowym wyniosła ponad 9%. Poniżej znajduje się prezentacja wyników (kliknij w obrazek). Pełny raport finansowy jest dostępny pod linkiem: https://relacje.mirbud.pl/pobierz/897/skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-grupy-kapitalowej-mirbud-za-iii-kwartal-2021-r-pdf… więcej >>