JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

15 maja 2018

JHM DEVELOPMENT S.A. – kolejny dobry kwartał wyników

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wzrosły o niemal 100% a z działalności deweloperskiej aż o 180%, liczba sprzedanych mieszkań wzrosła o ponad 140%.  JHM DEVELOPMENT S.A. podsumowuje I kwartał br.

 

W opublikowanym właśnie skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT  na uwagę zasługują następujące, wybrane dane finansowe, na podstawie których porównano wyniki za I kw. br. względem analogicznego okresu w 2017 roku:

Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. PLN Wzrost w %
Za okres: Za okres:
IQ2018 IQ2017
Przychody ze sprzedaży 39 385 19 814 +98.77
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 096 3 747 +62.69
Zysk (strata) netto 4 176 2 857 +46.16
Zysk (strata) netto przypadająca na jedną akcję  w PLN 0,06 zł 0,04 zł +49.99

 

Powyższe wyniki to efekt aktywności całej Grupy Kapitałowej, zarówno na rynku deweloperskim, jak również w obszarze wynajmu i dzierżawy nieruchomości komercyjnych (w tym spółek: MARYWILSKA 44 sp. z o.o., JHM1 sp. z o.o., JHM2 sp. z o.o.). W konsekwentnie dywersyfikowanej działalności JHM DEVELOPMENT S.A. największy udział w przychodach ze sprzedaży (72%) stanowi obecnie działalność deweloperska i to właśnie w tym segmencie Spółka odnotowała największe sukcesy.

W I kwartale br. nastąpił wzrost liczby sprzedanych lokali (rozpoznanych w przychodach) o 143% względem analogicznego okresu w 2017 roku. Przytaczane wyniki finansowe dla działalności deweloperskiej obrazuje poniższa tabela.

 

Wybrane jednostkowe dane finansowe w tys. PLN Wzrost w %
Za okres: Za okres:
IQ2018 IQ2017
Przychody ze sprzedaży 28 282 10 105 +179.88
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 082 695 +343.45
Zysk (strata) netto 2 451 340 +620.88
Zysk (strata) netto przypadająca na jedną akcję  w PLN 0,11 zł 0,04 zł +175.00

 

Wśród ujętych w przychodach w I kwartale br. spółka odnotowała 114 sprzedanych lokali (wobec 47 w I kw. 2017), natomiast w tym samym okresie podpisano 204 umowy przedwstępne i deweloperskie (wobec 149 w poprzednim roku).

Pełne dane finansowe są dostępne w Skonsolidowanym Rozszerzonym Raporcie Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT pod linkiem: http://relacje.jhmdevelopment.pl/site_media/storage/files/2018-05/jhm-skon_roz_kwartalny_1q_2018.pdf