JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

11 października 2018

Informacja o wynikach sprzedaży w III kw. 2018 roku

Wypełniając obowiązek określony w pkt. 11.4 Warunków Emisji Obligacji Serii B, z dn. 30 lipca 2018 roku, Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. w Skierniewicach uprzejmie informuje, iż sprzedaż lokali mieszkalnych i usługowych w III kwartale 2018 r. wyniosła:

Umowy przedwstępne i deweloperskie
(umowy nieujęte w przychodach)
Przekazania lokali
(umowy ujęte w przychodach)
93 67