JHM Development

AKCJONARIAT

Struktura Akcjonariatu

(STAN NA DZIEŃ 08.11.2017)

Akcjonariat według liczby akcji:

 

Akcjonariat

 

Struktura Akcjonariatu (powyżej 5%)

Akcjonariat według liczby akcji

MIRBUD S.A. 59 707 787 akcji (86,28%)
Jerzy Mirgos 4 405 000 akcji (6,37%)
Pozostali akcjonariusze
5 087 213 akcji (7,35%)
RAZEM 69 200 000 akcji (100%)

 

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 69 200 000 akcji, w tym:

  • 27 497 500 akcji Serii A1,
  • 41 702 500 akcji Serii A2,

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2,50 zł.