JHM Development

Aktualności

25/2016 Informacja o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okazic

21 Wrze 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT  S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 21 września 2016 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Emitenta, Pana Jerzego Mirgos o transakcjach zakupu akcji  zwykłych na ...

więcej

24/2016 Okres zamknięty

21 Wrze 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT  S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR informuje, że w związku ze zmianą obowiązujących przepisów i wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 MAR – „okresem ...

więcej

23/2016 Podpisanie znaczącej umowy na generalne wykonawstwo

06 Wrze 2016

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej "Emitent"), działając na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne informuje, iż w dniu 05 września 2015 roku zawarł z MIRBUD S.A. z siedzibą w ...

więcej

Notowania