JHM Development

Aktualności

18/2018 Wstępne informacje o wielkości przychodów i sprzedaży w pierwszym półroczu 2018 r.

19 Lip 2018

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. informuje, że:

  • przychody ze sprzedaży JHM DEVELOPMENT w I-ym półroczu 2018r. wyniosły 59.499 tys. PLN, co oznacza wzrost o 56,7% wobec I-ego półrocza 2017r.
  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej JHM ...
więcej

17/2018 Nabycie nieruchomości w Łodzi

05 Lip 2018

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice (dalej: „Emitent”) działając na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, iż w dniu 5 lipca 2018 roku nabył, na podstawie umowy sprzedaży ...

więcej

Notowania