JHM Development

Aktualności

15/2018 Podpisanie umowy z GW na budowę budynku mieszkalnego w ramach III etapu Osiedla Królewskiego w Rumi

17 Maj 2018

Podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą na budowę budynku mieszkalnego w ramach III etapu Osiedla Królewskiego w Rumi

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu ...

więcej

14/2018 Korekta Skonsolidowanego Rozszerzonego Raportu Kwartalnego za I kwartał 2018r.

16 Maj 2018

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania ...

więcej

13/2018 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA JHM DEVELOPMENT S.A. dnia 11.05.2018

11 Maj 2018

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. odbytym w dniu 11 maja 2018 roku

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach przekazuje do wiadomości publicznej listę akcjonariuszy, posiadających ...

więcej

Notowania