JHM Development

Aktualności

20/2018 Przydział obligacji serii B

14 Sier 2018

Zarząd JHM Development SA („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, po dokonaniu redukcji zapisów, uchwałą nr XVI/2018 dokonał przydziału 10.500 Obligacji zwykłych na okaziciela serii B
o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej ...

więcej

19/2018 Nabycie nieruchomości w Bydgoszczy

26 Lip 2018

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, działając na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, iż Spółka nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Bohaterów Kragujewca, o łącznej powierzchni 4.137 ...

więcej

Notowania